امنیت وب

محصولات و قیمت

امنیت سایت ها و تراکنش های برخط خود و مشتریانتان را با استفاده از محصولات و خدمات ما تامین کنید


# برند نام محصول استاندارد SAN
Commodo Comodo EV SSL 119 $  
Commodo Comodo InstantSSL 38 $  
Commodo Comodo PremiumSSL 69 $  
Commodo Comodo PremiumSSL Wildcard 313 $  
Commodo Comodo SSL 63 $  
Commodo Comodo SSL Wildcard 219 $  
Commodo EssentialSSL 19 $  
Commodo EssentialSSL Wildcard 100 $  
Commodo PositiveSSL 13 $  
 
Geotrust Malware Scan 63 $  
Geotrust QuickSSL 74 $  
Geotrust QuickSSL Premium 99 $ 144 $
Geotrust RapidSSL 13 $  
Geotrust RapidSSL Wildcard 100 $  
Geotrust TrueBusinessID 105 $ 205 $
Geotrust TrueBusinessID Wildcard 450 $  
Geotrust TrueBusinessID with EV 163 $ 313 $
 
Sitelock 911 250 $  
Sitelock Find 13 $  
Sitelock Fix 38 $  
Sitelock Prevent 374 $  
 
Symantec Secure Site 349 $ 618 $
Symantec Secure Site with EV 744 $ 1306 $
Symantec Secure Site Pro * 749 $ 1311 $
Symantec Secure Site Pro with EV * 1113 $ 1938 $
Symantec Symantec Code Signing Certificate 436 $  
 
Thawte SSL Web Server Certificate 113 $  
Thawte SSL Web Server Certificate Wildcard 400 $  
Thawte SSL Web Server Certificate with EV 150 $ 306 $
Thawte Thawte Code Signing Certificate 186 $  
 
Trustwave Trustwave Domain-Vetted 19 $  
Trustwave Trustwave EV with SAN   313 $
Trustwave Trustwave Extended Validation SSL 169 $  
Trustwave Trustwave Premium 256-Bit SSL 111 $  
Trustwave Trustwave Premium Wildcard 256-Bit SSL 374 $  
Trustwave Trustwave Premium with SAN 224 $  

Scroll to Top