میزبانی اشتراکی

طرح ها و قیمت ها

طرح های متنوع میزبانی با مشخصات فنی متناسب با نیازهای مشتریان شما به قیمت بسیار مناسب عرضه می شود


v v v v v v v v
Features Basic Business Professional Reseller
قیمت دلار/سال 15 $ 30 $ 60 $ 500 $
Server Type Linus Linux Linux Linux
Free Domain
Disk Space GB 2 GB 10 نامحدود نامحدود
Monthly Bandwidth TB 1 نامحدود نامحدود نامحدود
 
Private Name Servers
Private SSL
Free/Instant Setup
24/7/365 Support
99.9% Uptime Guarantee
30 Day Money Back Guarantee
مشخصات فنی
MySQL Databases 1 1 5 نامحدود
phpMyAdmin
Remote MySQL Connections
PHP 5.1 - 7.0 5.1 - 7.0 5.1 - 7.0 5.1 - 7.0
CGI Support
Ruby On Rails 1.8 - 2.2 1.8 - 2.2 1.8 - 2.2 1.8 - 2.2
GD 2
Image Magick
Curl
امکانات پست الکترونیک
Email Accounts 2 20 100 نامحدود
POP3 / SMTP
IMAP
Auto Responders
SpamAssassin Protection
Mail Forwarding
امکانات کنترل پنل
CPanel Accounts 1 1 1 نامحدود
WHM Account
CloudFlare DDOS Protection
Antivirus Scanner (ClamAV)
Softaculous
Subdomains 10
Parked Domains نامحدود
Add-on Domains 4 نامحدود
FTP Accounts 1 1 5 نامحدود
Web File Manager
Protected Directories
URL Redirects
Custom Error Pages
AWStats
Cron Jobs
Automatic Backups
Instant Backups
Manage MIME Types
IP Deny Manager
SSL/TLS Manager
HotLink Protection
Leech Protection
Pear Module Installer
Perl Module Installer
ابزارهای توسعه وب
Attracta SEO Tools
RvSiteBuilder Pro
Zyro SiteBuilder
Softaculous installer
Wordpress ready
Joomla ready
openCart ready
osCommerce ready
ابزارهای توسعه وب
قیمت دلار/سال 15 $ 30 $ 60 $ 500 $

Scroll to Top